đŸŽ…đŸ» GottĂ©ron beschenkt sich mit einem Sieg gegen den Leader

Die Drachen schlagen Genf in einem intensiven Match mit 2:1 und gewinnen somit das dritte Spiel der Woche!

Julien Sprunger und sein Team treffen auf den Leader Genf Servette © Keystone
Ticker
RadioFr. / Frapp - Marc-David Henninger